Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Vinha Da Manta. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Vinha Da Manta zijn bevestigd.
Vinha Da Manta wordt gerepresenteerd door Jacqueline Steeman en Menno Simon en werknemers en vrijwilligers die bij Vinha Da Manta werken.

 

Reserveren
 
U kunt zowel via de website als per mail [eventueel telefonisch) uw lodge reserveren. Wanneer u een reservering maakt op www.damanta.nl of www.damantalodges.com reserveert u via het boekingsysteem van Planyo rechtstreeks bij Vinha Da Manta
Reserveren is mogelijk door op www.damanta.nl de stappen van het boekingssysteem te doorlopen. Wanneer u vragen heeft of problemen tegenkomt bij het boeken, dan kunt u direct contact opnemen met Vinha Da Manta via info@damanta.nl
Het is mogelijk om een optie te nemen echter in overleg (bel of mail dus even) en na goedkeuring van Vinha Da Manta. De optie wordt schriftelijk aan u bevestigd.
De minimale huurperiode in het hoofdseizoen (meivakantie, juli en  augustus) bedraagt 7 nachten. In het voor- en naseizoen (mei, juni en september) bedraagt de minimale huurperiode 3 nachten.

Betalen en annuleren
 
Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient 50% van de totale huursom binnen 2 weken te worden voldaan. De betaling van het resterende bedrag dient 2 maanden voor de datum van aankomst door Vinha Da Manta  ontvangen te zijn. Bij een reservering die binnen 2 maanden of minder  begint dient het totaal verschuldigde bedrag gelijktijdig met de reservering te worden overgemaakt. Bij overschrijding van de betalingstermijnen behoudt Vinha Da Manta zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen c.q. de reservering te annuleren en u aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten. Het is niet mogelijk om betalingstermijnen te compenseren met eventueel andere betalingen die uitstaan bij Vinha Da Manta. Vinha Da Manta behoudt zich het recht voor om de vordering uit handen te geven aan de gerechtsdeurwaarder. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, evenals de rente zullen dan op de hoofdboeker worden verhaald
U kunt bij ons geen annuleringsverzekering afsluiten. We adviseren u zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

Annuleren

Het kan gebeuren dat u uw vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval dient u dit schriftelijk of telefonisch aan Vinha Da Manta door te geven. Een annulering of wijziging brengt in vele gevallen kosten met zich mee.
Indien u de reservering annuleert bent u naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:
a. bij annulering tot 2 maanden voor de dag van aankomst: De aanbetaling = 50% van de reissom.
b. bij annulering vanaf 2 maanden voor de dag van aankomst: 100% van de reissom indien wij de lodge niet meer kunnen verhuren..
c. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige reissom.
d. Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst dan gereserveerd: de volledige reissom.
Annuleren geld niet voor slecht weer voorspellingen

Gedragsregels
 
Kleine huisdieren zijn toegestaan, met dien verstande dat de eigenaar aansprakelijk is voor eventuele overlast, schade of verontreiniging. Gelieve uw hond over het gehele terrein aan te lijnen en buiten het landgoed uit te laten.
Op Vinha Da Manta zijn er loslopende kippen, eenden, katten en een hond. De gast is verantwoordeljk voor het gedrag van zijn of haar huisdier ten opzichte van onze dieren.
Open vuur en/of barbecuen is ten strengste verboden bij uw lodge en op het terrein.

Luide muziek d.m.v. radio, muziekinstallaties, laptops, dvd's e.d. is niet toegestaan anders dan een georganiseerd event vanuit Vinha Da Manta. Respecteer de rust na 22.00 uur en de stilte vanaf 23.00 tot 7.00


Wijzigen van uw boeking

Tot 2 maanden voor vertrek kunt u essentiële wijzigingen in uw reservering doorvoeren, uiteraard voor zover deze mogelijk zijn. Wij berekenen voor wijzigen geen kosten. Indien u een wijziging wilt doorvoeren, dient de hoofdboeker dit schriftelijk aan Vinha Da Manta door te geven.


Prijzen

De gepubliceerde prijzen op onze website zijn per lodge per nacht/week en zijn gebaseerd op maximaal 4 personen per plaats en lodge, tenzij anders aangegeven. Voor de 5e, 6e en 7de persoon geldt een toeslag.
In de reissom zijn begrepen de plaats, de lodge, het ontbijt, eindschoonmaak, elektra, water, BTW en het gebruik van alle faciliteiten van Vinha Da Manta.
De reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Vinha Da Manta bekend waren ten tijde van het de lancering van deze website. Belangrijke tussentijdse wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden verwerkt en Vinha Da Manta behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien aanpassingen daartoe aanleiding geven.
Ontbijt en eindschoonmaak inbegrepen

Aankomst en Vertrek

De lodge is vanaf 15.00 uur voor u en dient bij vertrek vóór 11.00 uur schoon te worden achtergelaten. Bij later vertrek dan 11 uur betaalt u een extra nacht, tenzij dit vooraf overlegd is met Vinha Da Manta.

U dient zich bij aankomst altijd te melden bij de receptie. Dit geldt ook voor groepen en visite. U kunt uw auto parkeren bij het bordje ‘Parkeren’. 


Aansprakelijkheid

Vinha Da Manta kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel toegebracht aan of door gebruikers van de via Vinha Da Manta aangeboden accommodatie, hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan. Deelname aan de door het Vinha Da Manta of door derden georganiseerde activiteiten, geschiedt geheel op eigen risico

Vinha Da Manta is niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan u of uw medereizigers door welke oorzaak dan ook.
Het gebruik van alle faciliteiten en diensten op Vinha Da Manta zijn voor uw eigen risico.
Het staat Vinha Da Manta vrij om u en uw medereizigers voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de accommodatie en al wat daarbij behoort. Tijdens uw verblijf bent u aansprakelijk voor door u of uw medereizigers toegebrachte schade aan de accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte accommodatie behoren.
Vinha Da Manta is niet gehouden tot restitutie van de reissom aan de huurder in geval van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht. Onder overmacht moet – zonder uitputtend te zijn – in ieder geval worden verstaan: overlast door ongedierte en insecten, het uitroepen van de noodtoestand in het gebied waarin de camping is gelegen, het uitbreken van besmettelijke ziekten die voor mens en/of dier gevaarlijk kunnen zijn (B.V. BSE, varkenspest en MKZ), dreigend overstromingsgevaar en/of bosbrand. Onder onvoorziene omstandigheden wordt o.a. verstaan dat de accommodatie in zodanige staat is dat deze niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: stormschade, wateroverlast, bosbrand).
Vinha Da Manta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diensten door uzelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets, autohuur, bootovertocht, busreizen e.d.).
In geval Vinha Da Manta op enige wijze tekortschiet in haar dienstverlening is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de door haar ontvangen reissom.
 

Zwembad

Het biologische gezuiverde zwembad is toegankelijk voor alle gasten van Vinha Da Manta en na overleg en aanmelding, gasten van Quinta da Canas, Quinta do Corujas, Dominio Vale do Mondego en Senses Camping. Iedereen, (minderjarige) kinderen en volwassenen, die gebruik maken van het zwembad van Vinha Da Manta is daar onder eigen risico. Kinderen die niet kunnen zwemmen vallen, op het hele terrein, onder de begeleiding en verantwoordelijkheid van de ouders, en in het zwembad specifiek. Vinha Da Manta heeft geen zwembad toezicht die de verantwoordelijkheid draagt voor de zwemmers. Nadat de bar gesloten is (17.00 uur) is het verboden te zwemmen.
 

Paardrijden

De begeleider van de buitenritten en/of ritten in de bak is iemand die door Vinha Da Manta is aangewezen om de paarden en de ritten te begeleiden. De gast is de persoon die bij ons komt rijden of werken met paarden in de breedste zin van het woord.

Paardrijden geldt als gevaarlijke sport. De gast die met ons meegaat voor een tocht of anderszins met paarden werkt, is zich bewust van en accepteert de risico’s van de omgang en/of rijden met paarden in de ruimste zin van het woord.  Het risico van de omgang met paarden kan voortvloeien uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens, en na afloop van het paardrijden. Vinha Da Manta kan niet  aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of schade die daaruit voortvloeit.
Indien voor de gast uit het gedrag van een paard schade voortvloeit, dan kan de begeleider en Vinha Da Manta  niet aansprakelijk gesteld worden door de gast. In geval van minderjarige kinderen, dan blijft deze schade voor rekening en risico van de ouders. De ouders verklaren hierbij dat zij de  begeleider niet aansprakelijk zullen stellen.
 
Landgoed
Het landgoed van Vinha Da Manta is een ruig landgoed. Voor ons betekent dat, dat we het landgoed cultiveren daar waar nodig en niet meer. De lodges staan op terrassen die op sommige plekken tot wel 3 meter hoog zijn. Gasten van Vinha Da Manta, of uit de buurt,  zijn op het terrein ten allen tijden op eigen risico. Kinderen zijn altijd onder begeleiding en onder de verantwoordelijkheid van de ouder op het terrein.